(Back to the menu - click here.)

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Thursday, 11. April 2013

 High resolutions video (any system with MP4-support):

 

       -   Video.mp4

 

 18:05 – 19:15

 

Obs! Första 5min av föredraget saknas i videon.

 

 

Abstract :

 

Finns det världar runt andra stjärnor än solen, och finns där liv? Det är frågor man ställt sig i över 2000 år,

men det är först under de senaste 15 åren som vi har kunnat börja angripa de frågorna vetenskapligt.

Föredraget kommer att handla om hur denna revolution har gått till, och vilka metoder astronomer

använder sig av för att inte bara upptäcka planeter runt andra stjärnor utan även karakterisera dess egenskaper,

som komposition och atmosfär.

Vi blickar ut i framtiden och diskuterar möjligheterna att upptäcka liv utanför Jorden.

 

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 6 maj 2021 kl.21:31:38    >>>>>>