(Back to the menu - click here.)

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Thursday, 03. Oct. 2013

Low resolution for MediaPlayer (Windows),

 optimized for slow network-connection:

 

       -   Video.wmv

 

 Low  resolutions for MAC:

 

       -   Video.mov

 

 High resolutions video (any system with MP4-support):

 

       -   Video.mp4

 

 17:30 – 19:00

 

17:30-17:35 Välkomna samt kort info om alumnverksamheten (Emma W)

17:35-17:50 Prefekt Sven Mannervik om aktuell forskning på Fysikum

17:50-18:10 Forskningspresentation DESIREE (Michael Gatchell)

18:10-18:30 Om supernovor och universums accelererande expansion (Rahman Amanullah)

18:30-19:00 Alumn David Sonnek (VD, SEB Venture Capital) berättar om sina erfarenheter som fysiker i näringslivet

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 30 november 2023 kl.17:18:25    >>>>>>