(Back to the menu - click here.)

 

       Om universums mörka sida

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Tuesday, 21. Jan. 2014

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3  (ca.20Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4  (ca.203Mb)

 

 18:25 – 19:15

 

Abstract:

Vår syn universum har ändrats drastiskt de senaste decennierna och vi vet nu att vanlig material

endast utgör några procent av universums totala energiinnehåll. Det senaste tillskottet till vår världsbild

är upptäckten att universums expansionstakt accelererar vilket belönades med Nobelpriset i fysik 2011.

Även om existerande teori för universums dynamik enkelt kan utvidgas till att även beskriva detta fenomen

är det oklart vad denna utvidgning betyder. Är det en ny, oupptäckt, kraft som driver accelerationen

eller är det vi observerar snarare ett tecken att vår förståelse av gravitation och rum-tid är ofullständig?

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 21 september 2023 kl.18:38:48    >>>>>>