(Back to the menu - click here.)

 

    ATLAS-experimentet vid CERN –

vad kan en miljard protonkollisioner lära oss om universum?

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Tuesday, 11. Feb. 2014

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.23Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.226Mb)

 

 18:15 – 19:15

 

Abstract:

Förra sommaren rapporterade forskarna vid CERN-laboratoriet att de hittat den länge eftersökta Higgspartikeln.

Upptäckten var en av de största i vetenskapens historia och bekräftar den rådande teorin om universum.

Men har LHC:s protonkollisioner och upptäckten av Higgspartikeln också hjälpt partikelfysikerna framåt i sin jakt

den mörka materian?

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 8 juni 2023 kl.22:49:11    >>>>>>