(Back to the menu - click here.)

 

    Är vi ensamma? Om jakten intelligent liv i rymden.

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Tuesday, 11. March. 2014

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.24Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.210Mb)

 

 18:15 – 19:00

 

Abstract:

I över femtio års tid har astronomer spanat efter signaler från utomjordiska civilisationer, men hittills utan framgång.

Betyder tystnaden att vi är ensamma i Vintergatan, eller bara att vi söker fel sätt? Föredraget handlar om det

naturvetenskapliga sökandet efter intelligent liv i rymden. Här presenteras även preliminära resultat från det första

svenska projektet av detta slag.

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 4 april 2024 kl.20:59:55    >>>>>>