(Back to the menu - click here.)

 

      Varde ljus - universums budbärare

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Tuesday, 07. Oct. 2014

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.27Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.240Mb)

 

 18:15 – 19:20

 

Abstract :

År 2015 har av FN utsetts till ljusets år. I den här föreläsningen kommer vi tjuvstarta firandet genom att följa universums

första ljus under sin nära 14 miljarder år långa resa innan det stoppas av våra teleskop.

Ljuset skickades ut när universum bara var en tusendel av sin nuvarande storlek och ger oss en karta av den kosmiska barnkammaren. När denna bild sedan kombineras med andra ljusmätningar från rymdteleskopet Hubble, som nästa år

firar 25 år, leder det till en förvånansvärt enkel beskrivning av hur universum fungerar.

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 21 september 2023 kl.18:38:48    >>>>>>