(Back to the menu - click here.)

 

      Einstein och tankeexperimenten – om värdet av att föreställa sig det omöjliga

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Thursday, 09. Oct. 2014

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.31Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.285Mb)

 

 18:00 – 19:10

 

Abstract :

Tankeexperiment intar en central plats i Einsteins sätt att resonera. Som när han frågar sig hur det skulle vara

att färdas tillsammans med en ljuspuls, eller när han försöker kullkasta kvantfysiken med hjälp av intrikata uppställningar.

Dessa och liknande tankeexperiment tänjer rejält på gränserna för vad som faktiskt är möjligt.

Hur kommer det sig att man inom fysiken kan få ut så mycket av att föreställa sig det omöjliga? 

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 19 februari 2024 kl.23:46:06    >>>>>>