(Back to the menu - click here.)

 

                                       Öppen föreläsning: Antimateria

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Tuesday, 11. Nov. 2014

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.36Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.330Mb)

 

 18:15 – 19:30

 

Abstract :

Atomer av antimateria har nyligen skapats och fångats i en atomfälla vid ALPHA experimentet vid det europeiska

fysiklaboratoriet CERN. Vad är egentligen antimaterien och hur går det till att bygga ihop atomer av den?

Vad vill forskarna använda de infångade atomerna till? Har antimaterien praktisk nytta eller är den rentav farlig?

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 21 september 2023 kl.18:38:48    >>>>>>