(Back to the menu - click here.)

 

                          Fysikum Public Lectures:ATLAS-experimentet vid CERN

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Thursday, 29. Jan. 2015

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.32Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.227Mb)

 

 18:15 – 19:15

 

ATLAS-experimentet vid CERN - vad kan en miljard protonkollisioner lära oss om universum?

 

Abstract :

Den stora partikelacceleratorn LHC vid CERN levererade sitt första banbrytande resultat i och med upptäckten av

Higgspartikeln i juli 2012. I nästan två år har acceleratorn nu genomgått en uppgradering för att fördubbla kollisionsenergin,

och den förväntas starta upp igen i maj 2015. Men vad är det egentligen CERN:s partikelfysiker hoppas finna i dessa

nya högenergetiska kollisioner? Hur kan mänsklighetens största och mest avancerade vetenskapliga instrument föra oss

närmare svaret frågan om vad vårt universum består av hur det fungerar? 

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 19 februari 2024 kl.23:46:06    >>>>>>