(Back to the menu - click here.)

 

                 Ljus - från himlafenomen till användbart verktyg med dubbelnatur

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Thursday, 12. Nov. 2015

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.30 Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.228 Mb)

 

 18:15 – 19:20

 

Speaker : Eva Lindroth (Stockholm universitet)

 

Abstract : Det tog mänskligheten sekler att komma underfund med vad ljus är. En ström av partiklar tänkte man först.

Sedan vann idén att det är en vågrörelse och till sist fick vi acceptera att det är såväl en partikel som en våg. Förståelsen

av hur ljus uppstår gjorde det möjligt att se in i atomens innersta och med allt djupare insikter om ljusets egenskaper kom lasern. Idag är den ett ovärderligt verktyg inom teknik och forskning, i sjukvården och i vår vardag. Nu vinner ljuset ny terräng när elektronik blir fotonik.

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 14 maj 2024 kl.16:27:02    >>>>>>