(Back to the menu - click here.)

 

                                                   “Med periferin i fokus

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

 Thursday, 19. Nov. 2015

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.30 Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.228 Mb)

 

 18:00 – 19:00

 

Speaker : Linda Lundström (KTH, Stockholm)

 

Abstract : Synen är det viktigaste sinnet för de flesta människor och det ses oftast som självklart att en bra optisk korrektion, t.ex. i form av glasögon. Däremot är det relativt okänt hur de optiska felen i det perifera synfältet påverkar vårt seende. Detta föredrag handlar om perifer korrektion för närsynthet och för makuladegeneration (förändringar i gula fläcken som försämrar det centrala seendet).

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 8 juni 2023 kl.22:49:11    >>>>>>