(Back to the menu - click here.)

 

                                         “ATLAS-experimentet vid CERN

                - vad kan en miljard protonkollisioner lära oss om universum?

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

    Thursday, 28. Jan. 2016

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.22 Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.174 Mb)

 

 18:15 – 19:00

 

Speaker : Sara Strandberg (Fysikum, Stockholms universitet)

 

Abstract :

Den stora partikelacceleratorn LHC vid CERN levererade sitt första banbrytande resultat i och med upptäckten av Higgspartikeln i juli 2012. I nästan två år har acceleratorn nu genomgått en uppgradering för att fördubbla kollisionsenergin, och startade upp igen vid ny rekordenergi i maj 2015. Men vad är det egentligen CERN:s partikelfysiker hoppas finna

i dessa nya högenergetiska kollisioner? Hur kan mänsklighetens största och mest avancerade vetenskapliga instrument

föra oss närmare svaret frågan om vad vårt universum består av hur det fungerar?

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 21 september 2023 kl.18:38:48    >>>>>>