(Back to the menu - click here.)

 

                    “Framtidens hållbara energilösningar“

 

        Date:

 Download-files:

      Time:

    Thursday, 18. Feb. 2016

Audio-only-Recording as MP3-File (smallest possible size):

       -   Audio.mp3   (ca.32 Mb)

============================================

Video-Recording for any system with MP4-support:

       -   Video.mp4   (ca.288 Mb)

 

 18:15 – 19:20

 

Speaker : Anders Nilsson (Stockholms universitet )

 

Abstract :

Vi har i det framtida samhället stora utmaningar att finna lösningar till att producera bränslen för transport sektorn.

En möjlighet är att producera våra framtida bränslen ifrån solljus, vatten och koldioxid samt att använda dessa bränslen

i en bränslecell som genererar elektricitet. Det är en vision som efterliknar naturen att skapa och lagra energi genom

kemiska bindningar. De viktiga processerna sker genom kemiska energiomvandlingar på gränsytor med hjälp av en katalysator. Här kommer jag belysa vår forskning inom kemisk fysik med användning av röntgenstrålning för att ge en grundläggande förståelse av vad som sker vid gränsytorna i konstgjord fotosyntes och bränsleceller.

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 30 november 2023 kl.17:18:25    >>>>>>