(Back to the menu - click here.)

 

                    “Cancerbehandling med fotoner, protoner och koljoner”

        Date:

    Download-files:

      Time:

  Thursday, 12. Oct 2017

    Video-Recording for any system with MP4-support

   - Video.mp4  (ca.350 Mb)

 18:15 – 19:00

 

                                   

                                                   Emely Kjellsson Lindblom (SU)

 

Abstract :

Med hjälp av fysikaliska metoder kan vi inte bara ta detaljerade bilder av hur människo-

kroppen ser ut på insidan, vi kan också bota dödliga sjukdomstillstånd som exempelvis

cancer. Dessa metoder är till stor del baserade på användandet av joniserande strålning,

såsom fotoner, protoner eller koljoner. De fysikaliska egenskaperna hos dessa olika

partiklar har stor betydelse för hur behandlingen designas och genomförs.

Föreläsningen inleds med en grundläggande introduktion till sjukhusfysik för att sedan

övergå i en mer detaljerad beskrivning av likheter och skillnader mellan strålterapi med

olika partiklar

 

---- Emely Kjellsson Lindblom, doktorand i medicinsk strålningsfysik vid

      Stockholms universitet

 

 The future colloquium program can be found at:

 

  http://agenda.albanova.se/categoryDisplay.py?categId=301

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 7 oktober 2021 kl.22:51:31    >>>>>>