(Back to the menu - click here.)

 

               "Nya rön om Vintergatans centrala delar från gravitationslinser

                                              - naturens egna jätteteleskop"

 

        Date:

    Download-files:

      Time:

  Thursday, 07. Dec. 2017

    Video-Recording for any system with MP4-support

    - Video.mp4  (ca.360 Mb)

 19:00 – 20:00

 

                                                           Thomas Bensby

                                     (Inst. för Astronomi och Teoretisk fysik Lunds Universitet)

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 30 november 2023 kl.17:18:25    >>>>>>