(Back to the menu - click here.)

 

                                                    “Kosmiska fotbollar”

 

        Date:

    Download-files:

      Time:

 Thursday, 08. Nov. 2018

    Video-Recording for any system with MP4-support

   - Video.mp4  (ca.321 Mb)

 18:15 – 19:15

 

                                   

                                                         Michael Gatchell

                                                              (Fysikum, SU)

 

 

Öppen föreläsning av Michael Gatchell

Arrangör/Organiser: Fysikum

Kontakt/Contact: Henning Zettergren

 

Abstract :

 Astronomer har de senaste 30 åren upptäckt att rymden är full av komplexa kol-föreningar.

 De största kolmolekyler man hittills identifierat i rymden innehåller 60 eller fler atomer.

 Dessa kolatomer bildar samma mönster av fem- och sexhörningar som finns på en fotboll.

 Men hur vet man att rymden faktiskt är full av dessa fotbollsmolekyler?

 Och var kommer de ifrån?

 I detta fördrag kommer jag att presentera hur fysiker och astronomer arbetar

 tillsammans för att identifiera kosmiska molekyler och den kemi som skapar dem.

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 21 september 2023 kl.18:38:48    >>>>>>