(Back to the menu - click here.)

 

                          DESIREE: Där atomkollisioner möter astrofysik"

 

        Date:

    Download-files:

      Time:

  Tuesday, 09 March 2021

    Video-Recording for any system with MP4-support

   - Video.mp4  (ca.288 Mb)

 

 15:15 – 16:20

 

 

Abstract:

 

Vid Stockholms universitet är vi en grupp fysiker som har utvecklat en unik

anläggning för studier av reaktioner mellan positivt och negativt laddade atomer

och molekyler. Denna anläggning, DESIREE, består av två kalla (-260 °C)

elektrostatiska lagringsringar med en gemensam sträcka där reaktioner mellan

jonerna från de två ringarna äger rum.

 

Processerna vi kan studera är huvudsakligen laddningsöverförsel mellan jonerna

och dessa är viktiga att förstå i detalj. Detta bland mycket annat för att bättre

förstå stjärnornas sammansättning och kemin som äger rum i den extremt tunna

gasen som finns mellan stjärnorna och som är viktig för bildningen av nya

generationer stjärnor och planetsystem.

 

Henning Schmidt är professor vid Fysikum och forskar inom atomfysik.

Han leder teamet som driver forskning och teknisk utveckling vid den nationella

forskningsinfrastrukturen DESIREE.

 

Alla våra öppna föreläsningar är gratis och du behöver ingen biljett för att delta.

Välkommen!

 

Gillar du fysik och vetenskap och vill få information om det vi organiserar på Fysikum,

prenumerera på vårt nyhetsbrev: www.fysik.su.se/prenumeration

 

Speaker today:    Henning Schmidt   (SU, Fysikum)

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 19 april 2021 kl.22:34:40    >>>>>>