(Back to the menu - click here.)

 

Att leva tillsammans - växelverkan mellan stjärnor påverkar deras åldrande"

 

        Date:

    Download-files:

      Time:

  Thursday, 03 June 2021

    Video-Recording for any system with MP4-support

   - Video.mp4  (ca. 204 Mb)

 

 18:15 – 19:00

 

 

Abstract:

 

Stjärnor lever ett mycket aktivt liv på ålderns höst, och vi har en bra förståelse

för vad som händer och varför. Emellertid tyder både observationer och

teoretiska beräkningar på att i många fall så påverkas utvecklingen starkt,

och den kan rent av avslutas i förtid, av en närbelägen följeslagare i ett

dubbelstjärnesystem. Resultatet kan bli planetariska nebulosor med komplicerade

geometriska mönster, röda novor som är en effekt av sammansmältande stjärnor,

samt supernovor som används som kosmiska avståndsmätare.

Detta är ett fascinerande område inom astronomisk forskning som jag kommer

att belysa genom några exempel.

 

Speaker today:  Hans Olofsson  (Chalmers Tekniska Högskola)

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 7 oktober 2021 kl.22:51:31    >>>>>>