(Back to the menu - click here.)

 

                    “Antiatomer – en nyckel till universums hemligheter ?”

 

        Date:

    Download-files:

      Time:

  Thursday, 03 Feb. 2022

    Video-Recording for any system with MP4-support

   - Video.mp4  (ca. 342 Mb)

 18:15 – 19:15

 

 

Speaker today:  Svante Jonsell  (Fysikum / SU)

 

Abstract:

 

Så vitt vi kan se är hela universum uppbyggt av olika former av materia.

Vid universums skapelse bör dock en lika stor mängd antimateria ha skapats.

En olöst fråga i fysiken gäller vart all denna antimateria har tagit vägen.

Svaret söks på många olika sätt. Här ska jag berätta om försök med mycket

noggranna mätningar på atomer av antimateria. Om antimaterian visar sig

bete sig minsta lilla aning annorlunda än den vanliga materian skulle det

omkullkasta det vi tror oss veta om antimateria, och därmed öppna dörrar

för helt nya förklaringar.

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 24 november 2022 kl.17:24:42    >>>>>>