(Back to the menu - click here.)

 

                                       "Att testa kvantmekanikens gränser"

        Date:

    Download-files:

      Time:

  Thursday, 09 Feb 2023

    Video-Recording for any system with MP4-support

   - Video.mp4  (ca. 445 Mb)

 18:15 – 19:25

 

 

                                           Öppen föreläsning – Fysikum:

 

                                                      Sofia Qvarfort

                                                                     ( SU / Nordita )

 

Abstract:

Kvantmekaniken skiljer sig markant från den fysik som vi är vana vid

från vår vardag. Små partiklar kan befinna sig på två platser samtidigt

(även fast vi bara observerar dem på en plats åt gången), och det underliga

 fenomenet sammanflätning (”quantum entanglement” på engelska) gör att

två kvantsystem kan uppvisa korrelationer som inte är tillåtna annars.

Otaliga experiment med elementarpartiklar och små kvantsystem har utförts,

och alla har bekräftat kvantmekanikens lagar. Men vad händer när vi använder

större och större system som består av många sammanlänkade partiklar,

som nano-meter stora speglar eller små diamanter?

Vad händer när dessa system blir kvantmekaniska och hur kan vi använda dem

för att testa kvantmekanikens gränser? I min föreläsning ska jag berätta om

pågående forskning om just dessa system och om experiment där

kvantmekanikens förutsägelser testas. Jag kommer även att tala om

svårigheterna att formulera en teori som beskriver både kvantsystem och

gravitation, och hur dessa förutsägelser kan undersökas i fysiklaboratoriet.

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 14 maj 2024 kl.16:27:02    >>>>>>