(Back to the menu - click here.)

 

        Date:

    Download-files:

      Time:

 Thursday, 09 Nov. 2023

    Video-Recording for any system with MP4-support

   - Video.mp4  (ca. 322 Mb)

 18:15 – 19:00

 

Small particles, big impacts – stories on atmospheric aerosol particles and clouds"

 

                                           Prof. Ilona Riipinen

                                                                   (Fysikum)

 

Abstract:

 

Förutom de vanliga gasmolekylerna som kväve, syre och koldioxid finns det

i jordens atmosfär en mängd olika vätskedroppar och kristallina partiklar

som flyter i och följer med luftströmmarna. Vissa av dessa aerosoler är synliga

för blotta ögat i form av t.ex. moln, rök, damm eller föroreningsdis, men en stor

del är så små att de endast kan detekteras med hjälp av specialinstrument.

Aerosoler och moln anses ofta vara en källa till osäkerhet i uppskattningarna

av jordens strålningsbudget på grund av deras stora rumsliga och tidsmässiga variabilitet och de icke-linjära processer som styr deras beteende. Å andra sidan

är partiklar en viktig komponent i luftkvaliteten, som utgör den största

miljörelaterade hälsorisken globalt. I den här föreläsningen kommer jag att

tala om de fascinerande egenskaperna hos vår atmosfär och hur forskning om aerosoler och moln hjälper till att ta itu med några av de utmaningar som mänskligheten står inför i form av global uppvärmning och luftföroreningar.

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 13 juni 2024 kl.17:34:58    >>>>>>