Albanova-Archive-2023

                                                      (Back to the menu - click here.)

========================================================

                              Öppen föreläsning – Fysikum:

   "Från exploderande stjärnor till universums mystiska expansion och innehåll"

                           

 

                                                                         Speaker: Edvard Mörtsell

                                                          (SU /Fysikum)

 

                                                     Zoom-Meeting, Albanova,  March 09th 2023

                                                                     Recordings are here.

========================================================

                 "Greenland ice cores tell tales on past sea level contributions"

                           

 

                                                                       Speaker: Dorthe Dahl-Jensen

                                                   (Copenhagen University)

 

                                                               Albanova,  March. 09th 2023

                                                                     Recordings are here.

========================================================

                          "Mathematics-Physics section celebration evening"

                           

 

                                                           Albano-Campus,  Feb. 16th 2023

                                                                     Recordings are here.

========================================================

                              Öppen föreläsning – Fysikum:

                                     "Att testa kvantmekanikens gränser"

                           

 

                                                                           Speaker: Sofia Qvarfort

                                                          (SU / Nordita)

 

                                                     Zoom-Meeting, Albanova,  Feb. 09th 2023

                                                                     Recordings are here.

========================================================

 

                              <<<<<<  Denna sida ändrades, den 23 mars 2023 kl.20:48:17    >>>>>>